Utbetalningsdagar för pension

Vi utbetalar pensioner och rehabiliteringsförmåner en gång per månad, alltid den första bankdagen i månaden. Pensionen registreras på kontot under betalningsdagen i fråga. Utbetalningsdagen kan inte vara en lördag eller helgdag.

Pensionen betalas på det konto du angett i din pensionsansökan.

Om pensionen beviljas retroaktivt betalar vi den första raten så snabbt som möjligt efter att du fått ditt pensionsbeslut. Vi meddelar per brev om utbetalningen av den första raten.

Datum då pensionen betalas ut 2020

Torsdag 2.1 Onsdag 1.7
Måndag 3.2 Måndag 3.8
Måndag 2.3 Tisdag 1.9
Onsdag 1.4 Torsdag 1.10
Måndag 4.5 Måndag 2.11
Måndag 1.6 Tisdag 1.12

Vanliga frågor: Utbetalning av pension

Jag har nytt kontonummer, hur ska jag meddela det?

Om kontonumret ändras, meddela oss ditt nya kontonummer skriftligen i god tid innan det gamla kontot stängs av.

Meddela ditt nya kontonummer via nättjänsten för personkunder. Logga in till tjänsten med dina personliga nätbankkoder.

Du kan också meddela oss ditt nya kontonummer portofritt genom att använda vår färdiga blankett. Kom ihåg att underteckna blanketten.

Vi kan inte ta emot kontouppgifter per telefon eller e-post, eftersom vi då inte med säkerhet kan identifiera personen som lämnar informationen.