Utbetalningsdagar för pension

Vi utbetalar pensioner och rehabiliteringsförmåner en gång per månad, alltid den första bankdagen i månaden. Pensionen registreras på kontot under betalningsdagen i fråga. Utbetalningsdagen kan inte vara en lördag eller helgdag.

Pensionen betalas på det konto du angett i din pensionsansökan.

Om pensionen beviljas retroaktivt betalar vi den första raten så snabbt som möjligt efter att du fått ditt pensionsbeslut. Vi meddelar per brev om utbetalningen av den första raten.

Datum då pensionen betalas ut 2019

Onsdag  2.1 Måndag 1.7
Fredag 1.2 Torsdag 1.8
Fredag 1.3 Måndag  2.9
Måndag 1.4 Tisdag 1.10
Torsdag 2.5 Fredag 1.11
Måndag 3.6 Måndag  2.12

Vanliga frågor: Utbetalning av pension