Pensionsbelopp

Uppskatta beloppet av din pension

Här kan du hitta mer information om beloppet av partiell ålderspension, invalidpension och familjepension.

Vad består ditt pensionsskydd av?

Det finns tre olika lagstadgade pensioner i Finland: arbetspension, folkpension och garantipension. Grunden för pensionsskyddet utgörs av arbetspensionen som vid behov kompletteras med de två andra. Du kan ansöka om alla tre med en och samma blankett.

 • Din pension består i sin helhet av   arbetspension om den uppgår till minst 1 369 euro (ensamboende) eller 1 227 euro (gift eller sambo).

 • Din pension kompletteras med   folkpension om din arbetspension är max 1 369 euro (ensamboende) eller 1 227 euro (gift eller sambo).

 • Din pension kompletteras också med   garantipension om din arbetspension är mycket liten eller om du inte får någon alls. Den garanterar en minimipension om 834 e/mån för alla.

Utöver den lagstadgade pensionen bidrar också eventuella frivilliga pensionsförsäkringar, egna besparingar och FPA-stöd till att trygga din utkomst.
 •  Arbetspension

  Du tjänar in arbetspension på din lön och dina FöPL-arbetsinkomster. Den ger dig inkomstrelaterat utkomstskydd när du lämnar arbetslivet. Grunden för arbetspensionen är en lagstadgad pensionsförsäkring tecknad av arbetsgivaren eller företagaren. Arbetspensionerna finansieras med försäkringsavgifter som arbetsgivare, anställda och företagare betalat in. Din pension utbetalas av det pensionsbolag som försäkrat ditt sista arbete.

 •  Folkpension

  Folkpensionen kompletterar ditt pensionsskydd om din arbetspension är låg. Ju större arbetspensionen och de övriga ersättningarna både från Finland och från utlandet är, desto mindre är folkpensionen. Det fulla beloppet är 662 euro (ensamboende) eller 591 euro (gift eller sambo). Folkpensionen betalas av FPA och den finansieras med skattemedel.

 •  Garantipension

  Garantipensionen tryggar minimiutkomsten om arbets- och folkpensionen tillsammans underskrider 827 euro. På garantipensionens belopp inverkar alla dina övriga pensioner från Finland och från utlandet. Full garantipension får endast de som inte får någon arbetspension alls. Garantipensionen betalas av FPA och finansieras med skattemedel. Du kan få garantipension bara om du är bosatt i Finland.

 • Övriga pensioner och bidrag

  Förutom lagstadgade pensioner kan du också ha frivilliga pensionsförsäkringar. Frivilliga pensioner inverkar inte på beloppet av din arbetspension. Observera dock att om det är ett företag som har betalat för den frivilliga pensionen, så kan den inverka på din folkpension. Trots att du inte får folkpension kan du ansöka om bl.a. bostadsbidrag eller vårdbidrag för pensionstagare hos FPA. Mer information hittar du på FPA:s webbplats.