Inverkan av att fortsätta jobba

När det kommer till arbetspensionen så gäller regeln: ju längre du arbetar desto större blir din pension. 

Du fortsätter att tjäna in pension också efter att du uppnått din pensionsålder. Därtill börjar det räknas uppskovsförhöjning på ditt pensionsbelopp. 

Pensionen börjar ge ränta

Pensionen stiger om du inte lyfter den när du uppnår pensionsåldern utan flyttar fram den. För varje månad som pensionen skjuts upp ökar den med 0,4 procent. Om man skjuter upp pensionen med ett helt år blir förhöjningen alltså 4,8 procent.

Jobbar du samtidigt intjänar du pension också för det ända till din högsta ålderspensionsålder.

Däremot så intjänar du ingen uppskovsförhöjning för tiden då du får någon arbetslöshetsförmån.

Exempel på uppskovsförhöjningens belopp

Personens pensionsålder är 63 år, pensionen tas ut vid 63 år och 10 månader och den intjänade pensionen är 1 500 euro:

Antal
uppskjutna
månader efter
pensionsåldern, st.

x

0,004

x

Intjänad
pension,
e/mån

=

Uppskovs-
förhöjningens
belopp,
e/mån

10 x 0,004 x 1500 = 60

Uppskovsförhöjningen ersatte år 2017 den så kallade bonustillväxten som var 4,5 procent per år. Det finns ingen övre åldersgräns för intjänande av uppskovsförhöjning.

Målsatt pensionsålder och livslängdskoefficient

Finländarna lever allt längre. För att pensionerna trots det ska räcka till, justeras de med en livslängdskoefficient.

Koefficienten minskar beloppet av din månadspension. Den fastställs skilt för varje årskull då den fyller 62 år. Här kan du kolla upp de livslängdskoefficienter som redan har fastställts.

Din målsatta pensionsålder berättar hur länge du borde skjuta upp pensioneringen för att tjäna in minst samma belopp i uppskovsförhöjning som du förlorar på grund av livslängdskoefficienten. Du kan räkna ut en uppskattning av din målsatta pensionsålder med hjälp av vår pensionsräknare. Är du företagare kan du göra det med hjälp av pensionsräknaren för företagare.

tavoite_elake_ika_sve.gif