Livslängdskoefficient

Från och med 2010 justeras pensionerna med en livslängdskoefficient som fastställs av Social- och hälsovårdsministeriet.

Livslängdskoefficienten gäller dig om du är född 1948 eller senare.

Syftet med koefficienten är att anpassa pensionerna till finländarnas ökande livslängd. Om medellivslängden ökar, sänks det månatliga pensionsbeloppet, så att pengarna räcker för utbetalning av pension livet ut.

Social- och hälsovårdsministeriet har fastställt koefficienten 0,95722 för år 2019. Det innebär att ålderspensionen för personer födda 1956 som börjar få pension år 2019 eller senare minskas med cirka 4,3, procent. Därtill inverkar koefficienten på familjepensioner och avträdelsebidrag som beviljas år 2019.

Livslängdskoefficienter som fastställts för olika ålderskullar

Födelseår Livslängdskoefficient Avdrag från pensionen, i %
1948 0,99170 0,830
1949 0,98689 1,311
1950 0,98351 1,649
1951 0,97914 2,086
1952 0,97552 2,448
1953 0,97200 2,800
1954 0,96800 3,200
1955 0,96344 3,656
1956 0,96102 3,898
1957 0,95722 4,278

Livslängdskoefficienten inverkar också på invalidpensionerna för personer som blivit arbetsoförmögna 2010 eller senare.

Livslängdskoefficientens effekt kan minskas genom att man stannar längre i arbetslivet. Läs här mer om hur det påverkar din pension om du fortsätter att jobba.

På adressen www.arbetspension.fi kan du beräkna hur livslängdskoefficienten inverkar på ditt pensionsbelopp.