Pensionsräknare för anställda

Med den här räknaren kan du få en uppskattning på din kommande pensionsålder och pension. Räknaren beaktar de ändringar som pensionsreformen förde med sig. Om du som bäst arbetar som företagare, kan du göra en uppskattning på din pension i företagarens pensionsräknare.

Resultatet är riktgivande. Det exakta beloppet på din pension blir klart först när du pensioneras, och vi får uppgifterna över alla inkomster från din arbetsverksamma tid.

Ifall du matar in den pension du redan intjänat får du ett så exakt pensionsbelopp som möjligt. Din intjänade pension kontrollerar du behändigt på ditt pensionsutdrag. Ifall du lämnar rutan tom, gör räknaren en uppskattning av din pensionstillväxt från och med nu.

Beräkna din pension

Fyll i obligatoriskt fält.
Vuosityötulon alaraja on 0 ja yläraja 0!
Tarkista tiedon muoto. Käytä vain numeroita ja erota desimaalit pisteellä tai pilkulla.

Du kan kontrollera din intjänade pension på pensionsutdraget


Din målsatta pensionsålder är ?
och din uppskattade pension ?

Genom att arbeta fram till din målsatta pensionsålder, kan du lindra livslängdskoefficientens inverkan på din pension. Du kan ta ut ålderspension redan innan den målsatta pensionsåldern, men då blir också din pension mindre. Ju längre du arbetar, desto bättre är din pension.

Den lägsta möjliga åldern du kan att ta ut ålderspension i är ?. Då minskar din pension till ?.

Ålderspension XXX €/kk

Pension vid XXv XXkk (lägsta pensionsåldern)

Ålderspension XXX €/kk

Pension vid XXv XXkk (målsatt pensionsålder)

Vi finländare lever allt längre och en allt större del av vårt liv tillbringar vi på pension. För att pensionerna ska räcka till också i framtiden, justeras pensionsbeloppet med en livslängdskoefficient. Ifall livslängden växer, minskar koefficienten pensionens månadsbelopp, och pensionen räcker till hela vårt liv.

Förutom den målsatta pensionsåldern ingick också andra ändringar i pensionsreformen. Läs mer om pensionsreformen här.