Pensionsutdraget visar din pension

Pensionsutdrag

Vet du varför det varje månad står arbetstagarens pensionsavgift på din lönespecifikation? Eller vad du som företagare egentligen får för alla dina FöPL-avgifter?

Svaret ser du på ditt pensionsutdrag. Det berättar hur mycket pension du har tjänat in och för vilket arbete. 

Det lönar sig att kontrollera uppgifterna på pensionsutdraget, eftersom din kommande pension grundar sig på dem. Om uppgifterna är bristfälliga, ta kontakt med oss.

Dina pensionsuppgifter är bara ett klick borta

Välj elektroniskt pensionsutdrag

På adressen www.arbetspension.fi kan du när som helst kontrollera ditt pensionsutdrag. Det enda du behöver göra innan du kan logga in är att ta fram dina bankkoder.

På utdraget ser du hela din arbetshistoria och den pension som du hittils har tjänat in. Genom att fylla i det beloppet i vår pensionsräknare kan du få en pensionsprognos.

Om du inte vill kontrollera dina uppgifter på nätet kan du få pensionsutdraget per post med tre års mellanrum. Du får pensionsutdraget år

  • 2017 om du är född i maj–augusti
  • 2018 om du är född i september–december
  • 2019 om du är född i januari–april.

Därtill skickar vi årligen ett utdrag till de som har högst fem år kvar till sin lägsta pensionsålder. Vi postar utdragen årligen under juni, juli och augusti månad.

Den mest aktuella källan för information kring din pension är e-utdraget. Förutom att pappersutdraget bara skickas vart tredje år baserar det sig alltid på din situation förra kalenderårets sista dag.

Eftersom det pensionsutdraget alltid finns tillgängligt på webben, är det värt att fundera på att avbeställa pappersutdraget helt och hållet.

Kontrollera dina uppgifter – ditt arbete är grunden till din pension

Gör så här när du läser ditt pensionsutdrag:

1. Kontrollera dina uppgifter.

Din framtida pension grundar sig på uppgifterna i pensionsutdraget – kontrollera det därför omsorgsfullt. Bekanta dig också med våra läsanvisningar, de kan vara till nytta när du granskar dina uppgifter.

2. Meddela om korrigeringar.

Uppgifterna i pensionsutdraget ska korrigeras genast, innan de föråldras. Läs närmare om hur du kan kontrollera ditt pensionsutdrag och be om korrigering.

Vanliga frågor: Pensionsutdrag

Får företagare ett pensionsutdrag?

Också företagare får ett pensionsutdrag. På det syns dina pensionsberättigande FöPL-arbetsinkomster och också inkomsterna för eventuellt annat arbete.

Pensionsutdraget finns alltid att tillgå på adressen www.arbetspension.fi (logga in med dina bankkoder). Tjänsten fungerar bäst må-fre kl. 6-20.

Finns det uppgifter om arbete utomlands på pensionsutdraget?

Om du har arbetat i Sverige kan ditt försäkringsnummer framgå av utdraget. Med hjälp av numret går det att reda ut hur mycket pension du har tjänat in där. Andra pensioner som du tjänat in utomlands finns det inte uppgifter om på utdraget.

Du får närmare upplysningar om utländskt pensionsskydd från Pensionsskyddscentralen. Telefonnumret för frågor på svenska är 029 411 2815.

Finns det uppgifter om min privata pensionsförsäkring på pensionsutdraget?

På pensionsutdraget finns uppgifterna om den lagstadgade arbetspensionsförsäkringen, dvs. den pension som tillväxer av arbete och för vilken arbetsgivaren betalar in avgifterna till arbetspensionsbolaget.

En frivillig pensionsförsäkring som du eventuellt har tecknat och bekostat själv är en fråga mellan dig och det privata livförsäkringsbolaget. Den syns inte på pensionsutdraget.