Kontrollera dina uppgifter

Din kommande pension grundar sig på uppgifterna i ditt pensionsutdrag. Därför är det viktigt att du kontrollerar dina uppgifter. Det kan du göra när som helst på adressen www.arbetspension.fi.

Om uppgifterna är korrekta behöver du inte göra något. Men om du upptäcker fel ska du alltid meddela oss om det. När du granskar ditt utdrag lönar det sig att ta en titt på våra läsanvisningar.

Du ansvarar själv för verifieringen av uppgifter om anställningar inom den privata sektorn som är mer än sex år gamla; kontrollera därför dessa uppgifter särskilt noggrant. De kan inte korrigeras utan arbets- eller löneintyg eller motsvarande utredningar.

 I fortsättningen skickas pappersutdraget endast vart tredje år. Om du vill kan du avbeställa pappersutdraget och i stället kontrollera dina uppgifter på webben.  Läs mer om det elektroniska pensionsutdraget här.

Vilka uppgifter finns med på pensionsutdraget?

Kontrollera att ditt utdrag innehåller

  • dina anställningar och löner inom den privata sektorn sedan 1962
  • dina anställningar inom den offentliga sektorn, t.ex. hos kommunen, staten eller kyrkan
  • din företagar- och lantbruksföretagarverksamhet sedan 1970
  • dina pensionsgrundande sociala förmåner och oavlönade perioder sedan 2005.

Om du hittar brister eller fel i ditt pensionsutdrag finns det anvisningar om hur man ber om korrigering.

Ditt pensionsutdrag inkluderar inte:

  • arbete utomlands
  • uppgifter om ditt arbete för innevarande år.

Dessa uppgifter behöver du alltså inte meddela oss. Information om den pension som du tjänat in för arbete utomlands får du från pensionsanstalten i det land där du jobbat.