Målsatt pensionsålder

Din målsatta pensionsålder berättar hur länge du borde skjuta upp pensioneringen för att tjäna in minst samma belopp i uppskovsförhöjning som du förlorar på grund av livslängdskoefficienten.

Din målsatta pensionsålder anges på pensionsutdraget om du är född 1959 eller tidigare.

Är du född år 1960 eller senare har din målsatta pensionsålder inte fastställts ännu. Den fastställs när det är fem år kvar till din lägsta pensionsålder. Du kan räkna ut en uppskattning av din målsatta pensionsålder med hjälp av vår pensionsräknare. Är du företagare kan du göra det med hjälp av  pensionsräknaren för företagare.

Läs alla frågor om: