Pensionsålder

Detta är den ålder då du tidigast kan gå i ålderspension. Du ser den på ditt pensionsutdrag om du är född år 1964 eller tidigare.

Om du är född år

  • 1954 eller tidigare kan du gå i ålderspension efter fyllda 63 år
  • 1955–1964 bestäms din pensionsålder utifrån ditt födelseår.

Är du född år 1965 eller därefter har din pensionsålder inte fastställts ännu. Den fastställs det år då du fyller 62 år. Du kan få en uppskattning på din pensionsålder med hjälp av vår pensionsräknare. Om du är företagare använd pensionsräknaren för företagare.

Du kan naturligtvis lika bra ta ut din pension först senare och i stället tjäna in till en högre pension.

Läs alla frågor om: