Uppskovsförhöjning

Om du inte tar ut din pension direkt när du uppnår din lägsta ålderspensionsålder, utan flyttar fram den, höjs ditt pensionsbelopp med en uppskovsförhöjning. För varje månad som pensionen skjuts upp ökar den med 0,4 procent. Skjuter du upp pensionen med ett helt år blir förhöjningen alltså 4,8 procent, och på två år 9,6 procent. Det finns ingen övre åldersgräns för hur länge du tjänar in uppskovsförhöjning.

Jobbar du samtidigt intjänar du pension också för det ända till din högsta ålderspensionsålder.

Observera dock att eventuella arbetslöshetsförmåner och hur de minskar på uppskovsförhöjningen inte har beaktats i de uppskattade pensionsbeloppen. Man tjänar inte in uppskovsförhöjning samtidigt som man lyfter någon arbetslöshetsförmån.

Läs alla frågor om: