Meddela om korrigeringar

Om du upptäcker brister eller fel i ditt pensionsutdrag ska du kontakta oss så att de kan korrigeras.

  • Anställningar och löner, tfn 010 195 600
  • Företagarverksamhet, tfn 010 195 612

Du kan också fylla i rättelseblanketten nedan och sända den till oss, så utreder vi frågan. Bifoga arbets- och löneintyg.

Din kommande pension grundar sig på uppgifterna i ditt pensionsutdrag. Därför är det viktigt att du alltid meddelar oss om något inte stämmer och behöver korrigeras. Om uppgifterna är korrekta behöver du inte göra något. 

Vår pensionsrådgivning ger dig information om pensionsförmåner och pensionsbelopp på numret 010 195 623.