Välj elektroniskt pensionsutdrag

Den bästa och mest aktuella källan för information om din pension är ditt eget pensionsutdrag på adressen www.arbetspension.fi. Du kan logga in med hjälp av dina bankkoder.

Det elektroniska pensionsutdraget innehåller hela din arbetshistoria. Det är också det enda stället där du kan kontrollera dina uppgifter exakt när och så ofta som du vill.

Per post kan du få ditt utdrag endast vart tredje år om du är under 60. Har du fyllt 60 kan det skickas oftare, dock max en gång om året. 

Det som är viktigt med pensionsutdraget är att kontrollera dess uppgifter eftersom de är grunden för din kommande pension. På webben kan du göra det medan uppgifterna fortfarande är i färskt minne.

Eftersom du med bara ett klick på musen kan få information om din pension kan du vid behov avbeställa pappersutdraget helt och hållet genom att välja det elektroniska pensionsutdraget.

Så här väljer du det elektroniska pensionsutdraget:

  1. Gå till adressen www.arbetspension.fi.
  2. Välj ”Arbetspensionsutdraget”.
  3. Klicka på länken ”Logga in” och logga in på tjänsten med dina bankkoder.
  4. Klicka på ”Välj leveranssätt”.
  5. Kryssa för punkten ”Jag kontrollerar mitt utdrag i webbtjänsten”.
  6. Klicka på ”Godkänn”.

Det elektroniska utdraget är avgiftsfritt. På grund av att uppgifterna uppdateras under kvällar och veckoslut fungerar tjänsten bäst vardagar kl. 6–20. Tjänsten fungerar även mobilt.

Varför är det elektroniska pensionsutdraget bättre?

  • Miljövänligt
  • Alltid tillgängligt på webben
  • Alltid uppdaterat

Vill du få en påminnelse?

Genom att gilla vår Facebook-sida kan du lita på att du kommer ihåg att kontrollera dina uppgifter regelbundet. Och skulle det trots allt hända att du inte kontrollerar ditt e-utdrag på fyra år så skickar vi som påminnelse ett pappersutdrag till dig per post.