Pensionsutdrag

Pensionsutdrag 2017Ditt pensionsutdrag berättar hur mycket pension du har tjänat in och för vilket arbete. Det innehåller en lista över dina anställningar, företagsverksamheter och inkomster samt den intjänade pensionen för var och en av dem. Därtill ser du pensionen som du har tjänat in för studier, hemvård av under treårigt barn eller för inkomstrelaterade dagpenningar.

Du kan kontrollera ditt pensionsutdrag när som helst på www.arbetspension.fi eller få det hemskickat vart tredje år.

 •  Granska pensionsutdraget noga

  Det är viktigt att ditt pensionsutdrag är felfritt eftersom din kommande pension grundar sig på det. Det lönar sig att korrigera uppgifterna genast, innan de föråldras. Fattas det uppgifter som är mer än sex år gamla eller om dessa innehåller fel behövs det arbets- eller löneintyg för att korrigera dem.

 •  Gör pensionsprognos

  På ditt pensionsutdrag ser du hur mycket pension du har tjänat in fram till slutet av förra året. Matar du in beloppet och din lön i vår pensionsräknare får du en uppskattning av din kommande ålderspension. Du ser också din pensionsålder och målsatta pensionsålder. Det finns en egen pensionsräknare för företagare.

Så här kontrollerar du ditt pensionsutdrag

 1. Öppna pensionsutdraget

  Kontrollera pensionsutdraget på webben genom att gå till adressen www.arbetspension.fi och logga in med dina bankkoder.

  Om det elektroniska pensionsutdraget inte är din grej kan du få pensionsutdraget hemskickat med tre års mellanrum. Därtill skickar vi årligen ett utdrag till de som har högst fem år kvar till sin lägsta pensionsålder. Se närmare utskicksschema här.

 2. Kontrollera dina uppgifter

  Det lönar sig att granska sitt pensionsutdrag punkt för punkt minst en gång. Därefter räcker det med att kontrollera det som kommit till sedan förra granskningen. Som hjälp kan du använda våra läsanvisningar. Mängder av nyttig information hittar du också under vanliga frågor.

  Kontrollera att ditt utdrag innehåller:

  • dina anställningar och löner inom den privata sektorn sedan 1962
  • dina anställningar inom den offentliga sektorn, t.ex. hos kommunen, staten eller kyrkan
  • din företagar- och lantbruksföretagarverksamhet sedan 1970
  • dina pensionsgrundande dagpenningar, examen och hemvård av barn sedan 2005.

  Ditt pensionsutdrag innehåller inte:

  • uppgifter om ditt arbete under innevarande år
  • arbete utomlands
  • studier där du inte ännu avlagt examen.

  Dessa uppgifter behöver du alltså inte meddela oss. Information om den pension som du tjänat in för arbete utomlands får du från pensionsanstalten i det land där du jobbat.

 3. Meddela om korrigeringar

  Om dina uppgifter är korrekta behöver du inte göra något. Men om du upptäcker brister eller fel på ditt utdrag ska du kontakta oss så att de kan korrigeras.

  Anställningar och löner, tfn 010 195 600
  Företagarverksamhet, tfn 010 195 612

  Du kan också fylla i rättelseblanketten nedan och sända den till oss, så utreder vi frågan. Bifoga arbets- och löneintyg.

 •  Frågor om pension?

  Vår pensionsrådgivning betjänar dig i frågor kring pensionsförmåner och ditt pensionsbelopp vardagar kl. 8–16 på numret:
  010 195 623

 •  Pensions­utdrag på webben

  Det postas tusentals utdrag varje år. Om alla granskade sitt utdrag på webben skulle det vara gynnsamt för naturen. Avbeställ pappersutdraget här: www.arbetspension.fi

 •  Läsanvisningar

  Skulle du stöta på främmande begrepp när du granskar ditt utdrag vill vi tipsa om våra läsanvisningar. De hjälper! Gå till läsanvisningen

Vanliga frågor: Pensionsutdrag

Får företagare ett pensionsutdrag?

Också företagare får ett pensionsutdrag. På det syns dina pensionsberättigande FöPL-arbetsinkomster och också inkomsterna för eventuellt annat arbete.

Pensionsutdraget finns alltid att tillgå på adressen www.arbetspension.fi (logga in med dina bankkoder). Tjänsten fungerar bäst må-fre kl. 6-20.

Finns det uppgifter om arbete utomlands på pensionsutdraget?

Om du har arbetat i Sverige kan ditt försäkringsnummer framgå av utdraget. Med hjälp av numret går det att reda ut hur mycket pension du har tjänat in där. Andra pensioner som du tjänat in utomlands finns det inte uppgifter om på utdraget.

Du får närmare upplysningar om utländskt pensionsskydd från Pensionsskyddscentralen. Telefonnumret för frågor på svenska är 029 411 2815.

Finns det uppgifter om min privata pensionsförsäkring på pensionsutdraget?

På pensionsutdraget finns uppgifterna om den lagstadgade arbetspensionsförsäkringen, dvs. den pension som tillväxer av arbete och för vilken arbetsgivaren betalar in avgifterna till arbetspensionsbolaget.

En frivillig pensionsförsäkring som du eventuellt har tecknat och bekostat själv är en fråga mellan dig och det privata livförsäkringsbolaget. Den syns inte på pensionsutdraget.