Pensionen i nivån för år 2018

I denna kolumn anges den pension som du tjänat in skilt för varje verksamhet.

Fram till 31.12.2004 har pensionen beräknats anställningsvis. Pensionsintjäningen grundade sig då på den pensionsgrundande inkomsten, arbetsförhållandets längd och en intjäningsprocent som var beroende av personens ålder. Intjäningsprocenterna var:

  • 1,5 procent i åldern 23–59 år
  • 2,5 procent i åldern 60-64 år.

Inom den offentliga sektorn kan intjäningsprocenten ha skilt sig från de ovan nämnda beroende på när anställningen inletts. Närmare information hittar du på Kevas webbplats på www.keva.fi.

Från och med 1.1.2005 har pensionen beräknats årsvis. På ett års inkomster tjänar man in pension

  • 1,5 procent i åldern 18–52 år
  • 1,9 procent i åldern 53–62
  • 4,5 procent i åldern 63–67 år.
Läs alla frågor om: