Så läser du ditt pensionsutdrag:

Arbetspensionstillägg

Före år 1994 kunde man som arbetstagare tjäna in arbetspensionstillägg på basis av arbetslöshetsdagpenning. Åren 1994–2004 gav förutom arbetslöshetsdagpenning även bl.a. stöd som beviljats för vuxenutbildning, rehabiliteringsförmåner och utbildningsdagpenning för arbetslösa rätt till arbetspensionstillägg.

Har man förvärvsarbetat hela året eller fått en viss summa så kallade KAPL-inkomster under årets lopp, har man inte rätt till arbetspensionstillägg för det kalenderåret.

Företagare har kunnat tjäna in arbetspensionstillägg först från och med år 1994.

Läs alla frågor om: