Så läser du ditt pensionsutdrag:

Förmåner som betalas för oavlönad tid

Från och med år 2005 räknas för dig pension även för sådana oavlönade perioder i åldern 18–67 år då du fått inkomstrelaterad dagpenning. Du tjänar också in pension för vård av under 3-åriga barn i hemmet samt studier som leder till avlagd examen. Pension som tjänats in på grund av studier syns på utdraget först efter att du avlagt examen.

Pensionen beräknas på grund av den inkomst som dagpenningen baserar sig på. När det gäller hemvårdsstöd och studier används vid fastställandet av pensionen en beräknad inkomst på  728,34 euro i månaden (år 2018). Pensionen tillväxer med 1,5 procent av inkomsten per år oavsett ålder.

Förmånerna för oavlönade perioder syns i registret först våren året efter att förmånerna betalats ut.

Läs alla frågor om: