Så läser du ditt pensionsutdrag:

KAPL- och KoPL-arbeten

När det gäller KAPL- och KoPL-arbeten anges anställningarnas begynnelse- och avslutningsdatum inte på utdraget, utan endast inkomsterna. Kontrollera att inkomsterna har registrerats korrekt.

Enligt KAPL försäkrades arbete som utförts i arbetsförhållande inom bygg-, skogs-, hamn- och lantbruksbranschen.

Enligt KoPL försäkrades fr.o.m. år 1986 redaktörer och konstnärer samt övriga i lagen uppräknade kreativa yrkesgrupper. År 1998 började KoPL även gälla korta anställningar inom den privata sektorn som inte hör till så kallade KAPL-arbeten.

Läs alla frågor om: