Så läser du ditt pensionsutdrag:

Livslängdskoefficient

Pensionsbeloppet har anpassats till den förväntade livslängden med hjälp av livslängdskoefficienten för din årskull. Eftersom finländarnas genomsnittliga livslängd ökar, bör det månatliga pensionsbeloppet minskas för att pensionen ska räcka hela livet ut.

Läs alla frågor om: