Så läser du ditt pensionsutdrag:

Offentliga sektorns maximibelopp

Pensionen som tjänas in fr.o.m. år 2005 har ingen övre gräns, vilket innebär att ju längre du arbetar desto bättre pension får du. Däremot pensioner som tjänats in för arbete hos staten, kommunen eller kyrkan före utgången av 2004 har ett maximibelopp som inverkar på ditt totala pensionsbelopp. Maximibeloppet gäller endast pensioner på den offentliga sektorn och mer information om den hittar du på Kevas webbplats www.keva.fi.

Läs alla frågor om: