Så läser du ditt pensionsutdrag:

Pensionsgrundande inkomst fr.o.m. 1.1.2005

År 2005 och framåt beräknas den pensionsgrundande inkomsten skilt för varje år. Också på pensionsutdraget anges inkomsterna i regel på årsnivå. Om din arbetsgivare dock har valt det månatliga anmälningssättet för löneuppgifter, anges inkomsterna månadsvis på utdraget.

Företagarens pensionsgrundande inkomst är den i hans eller hennes arbetspensionsförsäkring fastställda FöPL-arbetsinkomst.

De pensionsgrundande inkomsterna har vid beräkningen av pensionsbeloppet justerats så att de motsvarar penningvärdet för det aktuella året. Från löntagarnas inkomster har det också dragits av beloppet av arbetstagarens pensionsavgift.

Läs alla frågor om: