Så läser du ditt pensionsutdrag:

Pensionsgrundande inkomst fram till 31.12.2004

Fram till 31.12.2004 beräknades den pensionsgrundande inkomsten skilt för varje anställning. Den var medeltalet av inkomsterna under anställningen. På pensionsutdraget har denna medelinkomst justerats så att den motsvarar penningvärdet för det aktuella året.

Företagarens pensionsgrundande inkomst är den i hans eller hennes arbetspensionsförsäkring fastställda FöPL-arbetsinkomst.

Läs alla frågor om: