Så läser du ditt pensionsutdrag:

Tiden på pension

Om du har fått invalid-, arbetslöshets- eller deltidspension efter 1.1.2005, finns det antecknat i pensionsutdraget.

Beloppet av pensionen som man tjänat in för tiden med t.ex. deltidspension kan i regel räknas ut först då man går i ålderspension. Pensionen som man tjänat in för deltidsarbete finns dock med på utdraget såsom den övriga förvärvsverksamheten.

Läs alla frågor om: