Så läser du ditt pensionsutdrag:

Utländska försäkringsnummer

Om du har arbetat i Sverige, anges ditt svenska försäkringsnummer på ditt pensionsutdrag. Närmare uppgifter om den pension som du tjjänat in får du av de svenska pensionsmyndigheterna. Kontaktuppgifter till dem hittar du på ditt utdrag.

Arbete i andra länder än Sverige anges i regel inte på pensionsudraget. Det lönar sig att kontakta pensionsanstalten i det landet där du arbetat för mer information, eller ta kontakt med Pensionsskyddscentralen på numret 029 411 2110.

Arbete utomlands behöver inte meddelas oss.

Läs alla frågor om: