Vanliga frågor

På denna sida har vi samlat de vanligaste frågorna gällande pensionsskyddet och pensionering. Frågorna är indelade i kategorier enligt listan nedan. Det lönar sig att klicka på kategorierna, för på den här sidan syns endast en del av frågorna!

Populära frågor

Ändras familjepensionsbeloppet vid något skede?

Efterlevandepensionen påverkas av antalet barn och av änklingens/änkans egna pensioner eller förvärvsinkomster.

Om efterlevandepensionens enda förmånstagare är änklingen/änkan, kan pensionsbeloppet ändras antingen ett halvt år efter att maken/makan dött, eller då när änklingen/änkan beviljas arbetspension.

Om familjepension betalas ut även till barn, kommer familjepensionen att granskas när det yngsta av barnen fyller 18 år.

Denna så kallade minskning av efterlevandepensionen kan minska efterlevandepensionen till och med till den grad att ingen pension betalas ut.

Ändringarna görs automatiskt. Man måste meddela oss endast i det fall att en under 50-årig änkling/änka gifter om sig, eller att ett under 18-årigt barn lämnas för adoption. En efterlevande som fyllt 50 år och som gifter om sig får tre års efterlevandepension som engångsbelopp.

Familjepensionen för ett barn som adopterats bort upphör. 

Får företagare ett pensionsutdrag?

Också företagare får ett pensionsutdrag. På det syns dina pensionsberättigande FöPL-arbetsinkomster och också inkomsterna för eventuellt annat arbete.

Pensionsutdraget finns alltid att tillgå på adressen www.arbetspension.fi (logga in med dina bankkoder). Tjänsten fungerar bäst må-fre kl. 6-20.

Får jag arbeta när jag är ålderspensionerad?

Du får arbeta utan inkomstgränser samtidigt som du lyfter ålderspension. Om du vill fortsätta arbeta hos samma arbetsgivare som före pensioneringen, måste ett nytt arbetskontrakt som avviker från det tidigare kontraktet ingås.

Får jag arbeta om jag är invalidpensionerad?

Om du får full invalidpension får du tjäna upp till 40 procent av dina tidigare inkomster. Är du på delinvalidpension är gränsen 60 procent av tidigare inkomster. Om dessa belopp är under 834,52 euro, får inkomsten stiga till max 834,52 euro per månad (år 2020). Du hittar dina personliga inkomstgränser på ditt pensionsbeslut.

Om du återvänder till arbete och dina inkomstgränser överskrids, kan din pension avbrytas för minst tre månader och för högst två år. Om du slutar arbeta inom två år från att pensionen avbröts fortsätter din invalidpension.

Om du återvänder till arbete permanent upphör din pension.

Finns det uppgifter om arbete utomlands på pensionsutdraget?

Om du har arbetat i Sverige kan ditt försäkringsnummer framgå av utdraget. Med hjälp av numret går det att reda ut hur mycket pension du har tjänat in där. Andra pensioner som du tjänat in utomlands finns det inte uppgifter om på utdraget.

Du får närmare upplysningar om utländskt pensionsskydd från Pensionsskyddscentralen. Telefonnumret för frågor på svenska är 029 411 2815.