Ålderspension

Får jag arbeta när jag är ålderspensionerad?

Du får arbeta utan inkomstgränser samtidigt som du lyfter ålderspension. Om du vill fortsätta arbeta hos samma arbetsgivare som före pensioneringen, måste ett nytt arbetskontrakt som avviker från det tidigare kontraktet ingås.

I vilken ålder kan gå i ålderspension?

Du kan gå i ålderspension när du har uppnått din lägsta pensionsålder.

Pensionen kan börja tidigast vid ingången av månaden efter att du nått pensionsåldern eller vilken som helst månad därefter.

Om du inte tar ut din pension vid lägst pensionsålder utan skjuter upp den höjs ditt pensionsbelopp med en uppskovsförhöjning på 0,4 procent för varje uppskjuten månad.

Därtill tjänar du in pension för arbete ända till din högsta pensionsålder.

För långtidsarbetslösa som är födda 1955-1957 kan det vara möjligt att börja lyfta ålderspension för arbetslösa redan vid 62 års ålder.

Jag har arbetat inom den offentliga sektorn. Kommer jag att få min pension för arbetet inom den offentliga sektorn samtidigt som för arbetsförhållandena inom den privata sektorn? Kommer detta att påverka nivån på min pension?

Om du har arbetat inom den offentliga sektorn (staten, kommunerna eller kyrkan), kan din pensionsålder avvika från den privata sektorns lägsta pensionsålder. När du kommer upp i den privata sektorns pensionsålder kan du börja lyfta pension även för arbetsförhållandena inom den offentliga sektorn, men  din pension kan då bli lägre.

Närmare uppgifter om din pensionsålder och nivån på din pension från den offentliga sektorn hittar du på Kevas webbplats www.keva.fi.

Lägg märke till att pensionsåldern inom den privata sektorn ändrades år 2017. Här kan du läsa mer om det.

Om jag arbetar när jag är ålderspensionerad, tjänar jag in mera pension?

Du kan arbeta utan begränsningar när du är ålderspensionerad. Det är också tillåtet att börja med företagsverksamhet.

Du tjänar också in pension för det nya jobbet eller den FöPL-försäkrade företagsverksamheten. Intjäningen är 1,5 % av lönen/FöPL-arbetsinkomsten per år.

Pensionsintjäningen och skyldigheten att betala in pensionsavgifter upphör när du uppnår din högsta pensionsålder. Vilken den är beror på ditt födelseår:

  • 1957 eller tidigare > 68 år
  • 1958-1962 > 69 år
  • 1962 eller senare > 70 år