Får jag arbeta när jag är ålderspensionerad?

Du får arbeta utan inkomstgränser samtidigt som du lyfter ålderspension. Om du vill fortsätta arbeta hos samma arbetsgivare som före pensioneringen, måste ett nytt arbetskontrakt som avviker från det tidigare kontraktet ingås.

Läs alla frågor om: