Jag har arbetat inom den offentliga sektorn. Kommer jag att få min pension för arbetet inom den offentliga sektorn samtidigt som för arbetsförhållandena inom den privata sektorn? Kommer detta att påverka nivån på min pension?

Om du har arbetat inom den offentliga sektorn (staten, kommunerna eller kyrkan), kan din pensionsålder avvika från den privata sektorns lägsta pensionsålder. När du kommer upp i den privata sektorns pensionsålder kan du börja lyfta pension även för arbetsförhållandena inom den offentliga sektorn, men  din pension kan då bli lägre.

Närmare uppgifter om din pensionsålder och nivån på din pension från den offentliga sektorn hittar du på Kevas webbplats www.keva.fi.

Lägg märke till att pensionsåldern inom den privata sektorn ändrades år 2017. Här kan du läsa mer om det.

Läs alla frågor om: