Om jag arbetar när jag är ålderspensionerad, tjänar jag in mera pension?

Du kan arbeta utan begränsningar när du är ålderspensionerad. Det är också tillåtet att börja med företagsverksamhet.

Du tjänar också in pension för det nya jobbet eller den FöPL-försäkrade företagsverksamheten. Intjäningen är 1,5 % av lönen/FöPL-arbetsinkomsten per år.

Pensionsintjäningen och skyldigheten att betala in pensionsavgifter upphör när du uppnår din högsta pensionsålder. Vilken den är beror på ditt födelseår:

  • 1957 eller tidigare > 68 år
  • 1958-1962 > 69 år
  • 1962 eller senare > 70 år
Läs alla frågor om: