Arbete utomlands

Hur kan jag ansöka om pension från utlandet?

Om du bor i Finland kan du med en finländsk pensionsansökan också ansöka om pension från alla EU-/EES-länder, Schweiz och alla länder med avtal om social trygghet. I detta fall ska du till din pensionsansökan foga bilaga U.

Därutöver skickar länder med avtal om social trygghet dig sin egen blankett att fylla i. Först när du har fyllt i och skickat in denna blankett, börjar behandlingen av ditt pensionsärende i landet i fråga. Till EU/EES-länder och till Schweiz räcker det med att fylla i den finländska ansökningsblanketten samt U-bilagan.

Om du har arbetat i ett land som inte är ett EU/ESS-land eller Schweiz, eller som inte har ett avtal om social trygghet, måste du själv sända in din pensionsansökan till landet i fråga.

Vad händer med mitt arbetspensionsskydd om jag flyttar utomlands för att arbeta?

Pensionen som du tjänat in i Finland försvinner inte, utan den väntar kvar tills du blir pensionerad.

När du åker utomlands för att arbeta öveförs du till mottagarlandets socialförsäkring. Du försäkras alltså enligt mottagarlandets regler och tjänar in pension enligt den lokala lagstiftningen.

Om du däremot arbetar för en finländsk arbetsgivare utomlands som en så kallad utsänd arbetare betalar din finländska arbetsgivare ditt pensionsskydd till ett pensionsbolag i Finland.