Hur får jag information om pensionen som jag tjänat in utomlands?

Du måste själv fråga efter beloppet av din intjänade pension från det land där du arbetat.

Du kan få kontaktuppgifter till olika länders pensionsanstalter genom att kontakta Pensionsskyddscentralens utlandsavdelning, tfn 029 411 2110

I Sverige är det Pensionsmyndigheten som sköter om pensionsärenden, tfn +46 498 200 700 eller www.pensionsmyndigheten.se.

Läs alla frågor om: