Vad händer med mitt arbetspensionsskydd om jag flyttar utomlands för att arbeta?

Pensionen som du tjänat in i Finland försvinner inte, utan den väntar kvar tills du blir pensionerad.

När du åker utomlands för att arbeta öveförs du till mottagarlandets socialförsäkring. Du försäkras alltså enligt mottagarlandets regler och tjänar in pension enligt den lokala lagstiftningen.

Om du däremot arbetar för en finländsk arbetsgivare utomlands som en så kallad utsänd arbetare betalar din finländska arbetsgivare ditt pensionsskydd till ett pensionsbolag i Finland.  

Läs alla frågor om: