Kan man börja arbeta om man får arbetslöshetspension?

Om en person börjar arbeta vid sidan av sin arbetslöshetspension och inkomstgränsen överskrids, kommer hans/hennes pension att avbrytas under tiden då arbetet pågår. Om arbetsförhållandet avslutar inom 12 månader från avbrytandet, kan pensionen börja löpa igen. Kontakta oss omedelbart om du ska börja jobba.

Läs alla frågor om: