Beskattning av pension

Hur beskattas pensionen?

Arbetspensionerna är beskattningsbar förvärvsinkomst.

Beskattningen av pension avviker från t.ex. beskattningen av löneinkomster gällande bland annat avdrag. Därför måste du be om ett skilt pensionsskattekort från skattebyrån efter att du fått ditt pensionsbeslut.

Om du får pension från oss kan du be skattebyrån att skicka ditt pensionsskattekort direkt till oss.

Jag har fått beslut om pension. Måste jag sända in mitt skattekort till Veritas?

När din pension börjar ska du själv beställa ett skattekort för din pension från skattebyrån. Du kan be skattebyrån att skicka kortet direkt till oss.

Om vi inte har ditt pensionskattekort måste vi innehålla 40 procent i skatt av din pension. Vi återbetalar den för mycket innehållna skatten genast när vi har fått ditt skattekort.

Varför har det innehållits 40 procent av min pension i skatt?

Om vi inte har ditt skattekort för pension är vi tvungna att innehålla 40 procent i skatt på din pension. Också på retroaktiv pension för tidigare månader innehåller vi 40 procent i skatt.

Vi återbetalar den för mycket innehållna skatten genast när vi erhållit ditt skattekort för pension eller för retroaktiv pension. Ta alltså so fort som möjligt kontakt med skattemyndigheterna när du har fått ditt pensionsbeslut!