Hur beskattas pensionen?

Arbetspensionerna är beskattningsbar förvärvsinkomst.

Beskattningen av pension avviker från t.ex. beskattningen av löneinkomster gällande bland annat avdrag. Därför måste du be om ett skilt pensionsskattekort från skattebyrån efter att du fått ditt pensionsbeslut.

Om du får pension från oss kan du be skattebyrån att skicka ditt pensionsskattekort direkt till oss.

Läs alla frågor om: