Jag har fått beslut om pension. Måste jag sända in mitt skattekort till Veritas?

När din pension börjar ska du själv beställa ett skattekort för din pension från skattebyrån. Du kan be skattebyrån att skicka kortet direkt till oss.

Om vi inte har ditt pensionskattekort måste vi innehålla 40 procent i skatt av din pension. Vi återbetalar den för mycket innehållna skatten genast när vi har fått ditt skattekort.

Läs alla frågor om: