Varför har det innehållits 40 procent av min pension i skatt?

Om vi inte har ditt skattekort för pension är vi tvungna att innehålla 40 procent i skatt på din pension. Också på retroaktiv pension för tidigare månader innehåller vi 40 procent i skatt.

Vi återbetalar den för mycket innehållna skatten genast när vi erhållit ditt skattekort för pension eller för retroaktiv pension. Ta alltså so fort som möjligt kontakt med skattemyndigheterna när du har fått ditt pensionsbeslut!

Läs alla frågor om: