Deltidspension

Jag har blivit permitterad. Vad händer med min deltidspension?

Meddela oss genast när du fått besked om permitteringen.

Om du är helt permitterad antingen tills vidare eller i över sex veckor, dras din deltidspension  in sex veckor efter att permitteringen började.

Om deltidspensionen har varit indragen i högst sex månader, kan den efter permitteringen beviljas på nytt med samma villkor som tidigare.

En permittering som är kortare än sex veckor påverkar inte deltidspensionen, men man måste ändå alltid meddela oss om permitteringen.

Är du delvis permitterad anses du fortfarande som arbetande. Din deltidspension kan då fortsätta förutsatt att villkoren för deltidspensionen uppfylls och dina inkomster hålls inom de överenskomna gränserna.

Min lön kommer att ändras. Påverkar detta min deltidspension?

En permanent ändring i lönen leder alltid till granskning av pensionen och dess förutsättningar. Meddela alltid oss om ändringar i lönen. Om förutsättningarna för fortsatt pension uppfylls, men förändringen i lönen är avsevärd, kommer pensionsbeloppet att räknas om. 

När kan jag övergå från deltidspension till ålderspension?

Om du är född år 1947 eller senare, kan du ansöka om ålderspension när som helst efter att ha uppnått din lägsta pensionsålder.

Om du är arbetstagare och vill gå i ålderspension innan du har fyllt 68 år, måste ditt arbetsförhållande avslutas innan pensionen börjar. Du kan dock börja arbeta igen efter pensioneringen. En företagare kan bli ålderspensionerad och ändå fortsätta företagsverksamheten.

Om deltidsarbetet fortsätter efter att du fyllt 68 år, ändras din deltidspension automatiskt ålderspension till samma belopp. Samtidigt upphör intjänandet av ny pension. Alternativt kan du ansöka om ålderspension, vilket innebär att ditt pensionsbelopp ändras.

Efter fyllda 68 år behöver arbetsförhållandet inte längre avslutas för att få pension. Om du ansöker om ålderspension efter fyllda 68 år höjs ditt pensionsbelopp med 0,4 % för varje hel månad som uttaget av pensionen skjuts upp.