Jag har blivit permitterad. Vad händer med min deltidspension?

Meddela oss genast när du fått besked om permitteringen.

Om du är helt permitterad antingen tills vidare eller i över sex veckor, dras din deltidspension  in sex veckor efter att permitteringen började.

Om deltidspensionen har varit indragen i högst sex månader, kan den efter permitteringen beviljas på nytt med samma villkor som tidigare.

En permittering som är kortare än sex veckor påverkar inte deltidspensionen, men man måste ändå alltid meddela oss om permitteringen.

Är du delvis permitterad anses du fortfarande som arbetande. Din deltidspension kan då fortsätta förutsatt att villkoren för deltidspensionen uppfylls och dina inkomster hålls inom de överenskomna gränserna.

Läs alla frågor om: