Kan jag bli deltidspensionerad utan att arbetsgivaren samtycker till det?

Man måste komma överens med arbetsgivaren om deltidspensionen i god tid på förhand. Det lönar sig också att ingå ett skriftligt kontrakt om villkoren för deltidsarbetet. Kontraktet ska innehålla uppgifter om arbetstid, lön, semestrar och andra arbetsvillkor.

Kom också ihåg att när du en gång har blivit deltidspensionerad, är arbetsgivaren inte mera skyldig att ta dig tillbaka till heltidsarbete, fast du skulle önska det. 

Läs alla frågor om: