Min lön kommer att ändras. Påverkar detta min deltidspension?

En permanent ändring i lönen leder alltid till granskning av pensionen och dess förutsättningar. Meddela alltid oss om ändringar i lönen. Om förutsättningarna för fortsatt pension uppfylls, men förändringen i lönen är avsevärd, kommer pensionsbeloppet att räknas om. 

Läs alla frågor om: