När kan jag övergå från deltidspension till ålderspension?

Om du är född år 1947 eller senare, kan du ansöka om ålderspension när som helst efter att ha uppnått din lägsta pensionsålder.

Om du är arbetstagare och vill gå i ålderspension innan du har fyllt 68 år, måste ditt arbetsförhållande avslutas innan pensionen börjar. Du kan dock börja arbeta igen efter pensioneringen. En företagare kan bli ålderspensionerad och ändå fortsätta företagsverksamheten.

Om deltidsarbetet fortsätter efter att du fyllt 68 år, ändras din deltidspension automatiskt ålderspension till samma belopp. Samtidigt upphör intjänandet av ny pension. Alternativt kan du ansöka om ålderspension, vilket innebär att ditt pensionsbelopp ändras.

Efter fyllda 68 år behöver arbetsförhållandet inte längre avslutas för att få pension. Om du ansöker om ålderspension efter fyllda 68 år höjs ditt pensionsbelopp med 0,4 % för varje hel månad som uttaget av pensionen skjuts upp.

Läs alla frågor om: