Familjepension

Ändras familjepensionsbeloppet vid något skede?

Efterlevandepensionen påverkas av antalet barn och av änklingens/änkans egna pensioner eller förvärvsinkomster.

Om efterlevandepensionens enda förmånstagare är änklingen/änkan, kan pensionsbeloppet ändras antingen ett halvt år efter att maken/makan dött, eller då när änklingen/änkan beviljas arbetspension.

Om familjepension betalas ut även till barn, kommer familjepensionen att granskas när det yngsta av barnen fyller 18 år.

Denna så kallade minskning av efterlevandepensionen kan minska efterlevandepensionen till och med till den grad att ingen pension betalas ut.

Ändringarna görs automatiskt. Man måste meddela oss endast i det fall att en under 50-årig änkling/änka gifter om sig, eller att ett under 18-årigt barn lämnas för adoption. En efterlevande som fyllt 50 år och som gifter om sig får tre års efterlevandepension som engångsbelopp.

Familjepensionen för ett barn som adopterats bort upphör. 

Jag kommer att bli ålderspensionerad. Kommer detta att påverka min familjepension?

Om du är den enda förmånstagaren av familjepensionen, har din familjepension redan justerats enligt din egen beräknade arbetspension. När du beviljas arbetspension, kommer beloppet att granskas på nytt och du får ett nytt pensionsbeslut. Pensionsbeslutet skickas till dig även om beloppet av din familjepension inte skulle ändras. 

Jag står i beråd att gifta mig på nytt, ändrar min änkepension?

Om en under 50-årig änkling/änka gifter om sig kommer tre års efterlevandepension att betalas åt honom/henne som en engångsbetalning. Meddela oss så fort som möjligt om du gifter om dig.

Om du redan har fyllt 50 år och gifter om dig inverkar det nya äktenskapet inte på din familjepension.

Vem är berättigad till familjepension?

Om paret hade gemensamma barn är en efterlevande maka/make under vissa villkor berättigad till familjepension.

Därutöver kan en före detta make/maka vara berättigad till familjepension, om han/hon fick underhållsbidrag av sin avlidna make/maka.

Om paret inte hade barn, finns det ett antal faktorer som påverkar rätten att få familjepension. Dessa är bland annat änklingens/änkans ålder innan äktenskapet ingicks, äktenskapets längd och förmånslåtarens ålder då äktenskapet ingicks. Läs mera om villkoren för familjepensionen.

Familjepension betalas även åt den avlidnas barn som är under 18 år gamla, samt åt änklingens/änkans barn om dessa bodde i samma hushåll.

Rätten till familjepension gäller både biologiska barn och adoptivbarn. Ett fosterbarn är däremot inte berättigat till familjepension enligt arbetspensionslagen.