Ändras familjepensionsbeloppet vid något skede?

Efterlevandepensionen påverkas av antalet barn och av änklingens/änkans egna pensioner eller förvärvsinkomster.

Om efterlevandepensionens enda förmånstagare är änklingen/änkan, kan pensionsbeloppet ändras antingen ett halvt år efter att maken/makan dött, eller då när änklingen/änkan beviljas arbetspension.

Om familjepension betalas ut även till barn, kommer familjepensionen att granskas när det yngsta av barnen fyller 18 år.

Denna så kallade minskning av efterlevandepensionen kan minska efterlevandepensionen till och med till den grad att ingen pension betalas ut.

Ändringarna görs automatiskt. Man måste meddela oss endast i det fall att en under 50-årig änkling/änka gifter om sig, eller att ett under 18-årigt barn lämnas för adoption. En efterlevande som fyllt 50 år och som gifter om sig får tre års efterlevandepension som engångsbelopp.

Familjepensionen för ett barn som adopterats bort upphör. 

Läs alla frågor om: