Jag kommer att bli ålderspensionerad. Kommer detta att påverka min familjepension?

Om du är den enda förmånstagaren av familjepensionen, har din familjepension redan justerats enligt din egen beräknade arbetspension. När du beviljas arbetspension, kommer beloppet att granskas på nytt och du får ett nytt pensionsbeslut. Pensionsbeslutet skickas till dig även om beloppet av din familjepension inte skulle ändras. 

Läs alla frågor om: