Jag står i beråd att gifta mig på nytt, ändrar min änkepension?

Om en under 50-årig änkling/änka gifter om sig kommer tre års efterlevandepension att betalas åt honom/henne som en engångsbetalning. Meddela oss så fort som möjligt om du gifter om dig.

Om du redan har fyllt 50 år och gifter om dig inverkar det nya äktenskapet inte på din familjepension.

Läs alla frågor om: