Vem är berättigad till familjepension?

Om paret hade gemensamma barn är en efterlevande maka/make under vissa villkor berättigad till familjepension.

Därutöver kan en före detta make/maka vara berättigad till familjepension, om han/hon fick underhållsbidrag av sin avlidna make/maka.

Om paret inte hade barn, finns det ett antal faktorer som påverkar rätten att få familjepension. Dessa är bland annat änklingens/änkans ålder innan äktenskapet ingicks, äktenskapets längd och förmånslåtarens ålder då äktenskapet ingicks. Läs mera om villkoren för familjepensionen.

Familjepension betalas även åt den avlidnas barn som är under 18 år gamla, samt åt änklingens/änkans barn om dessa bodde i samma hushåll.

Rätten till familjepension gäller både biologiska barn och adoptivbarn. Ett fosterbarn är däremot inte berättigat till familjepension enligt arbetspensionslagen.

Läs alla frågor om: