Invalidpension

Får jag arbeta om jag är invalidpensionerad?

Om du får full invalidpension får du tjäna upp till 40 procent av dina tidigare inkomster. Är du på delinvalidpension är gränsen 60 procent av tidigare inkomster. Om dessa belopp är under 834,52 euro, får inkomsten stiga till max 834,52 euro per månad (år 2020). Du hittar dina personliga inkomstgränser på ditt pensionsbeslut.

Om du återvänder till arbete och dina inkomstgränser överskrids, kan din pension avbrytas för minst tre månader och för högst två år. Om du slutar arbeta inom två år från att pensionen avbröts fortsätter din invalidpension.

Om du återvänder till arbete permanent upphör din pension.

Kan jag avbryta min invalidpension om jag vill pröva att arbeta igen?

Om du får full invalidpension får du tjäna upp till 40 procent av dina tidigare inkomster. Är du på delinvalidpension är gränsen 60 procent av tidigare inkomster. Om dessa belopp är under 737,45 euro, får inkomsten stiga till max 737,45 euro per månad (år 2018). Du hittar dina personliga inkomstgränser på ditt pensionsbeslut.

Om du återvänder till arbete och dina inkomstgränser överskrids kan din pension avbrytas för minst tre månader och för högst två år. Om du slutar arbeta inom två år från att pensionen avbrutits fortsätter din invalidpension.

Om du återvänder till arbete permanent upphör din pension.

Arbete vid sidan av rehabiliteringsstöd eller invalidpension ger rätt till pension. Du tjänar då in 1,5 procent av din lön i pension. Den nya pensionen börjar utbetalas då din invalidpension ändras till ålderspension.

Kan jag få pension om jag blir sjuk?

Du kan ansöka om invalidpension eller rehabiliteringsstöd om du på grund av en långvarig eller varaktig sjukdom inte längre kan utföra ditt eget arbete eller något annat arbete.

Om du trots din sjukdom kan arbeta på deltid, kan du ansöka om delinvalidpension.

Invalidpension börjar vanligen betalas från början av den kalendermånad som följer efter att betalningen av sjukdagpenningen slutade. 

Se närmare anvisningar för hur du söker invalidpension och när du ska lämna in din ansökan.

Min sjukdagpenning kommer snart att upphöra. Vad ska jag göra?

Om du på grund av sjukdom inte kan utföra ditt eget arbete eller något annat arbete kan du ansöka om invalidpension eller rehabiliteringsstöd.

Om du trots sjukdomen kan arbeta deltid kan du ansöka om delinvalidpension.

Läs hur du kan ansöka om invalidpension eller delinvalidpension och när du ska lämna in din ansökan. Invalidpensionen börjar vanligen betalas från början av den kalendermånad som följer efter att utbetalningen av sjukdagpenningen slutade.

När ändras min invalidpension till ålderspension?

Invalidpensionen fortsätter vanligen ända till ålderspensionsåldern.

När du uppnår ålderspensionsåldern ändras din invalidpension till en ålderspension av samma belopp. När delinvalidpensionen ändras till ålderspension, ändras dess belopp till att motsvara den fulla pension, dvs. beloppet fördubblas.

Om din arbetsoförmåga har börjat efter år 2005, ändras din invalidpension eller delinvalidpension till ålderspension när du fyller 63 år.

Om din arbetsoförmåga har börjat före år 2006, ändrasdin invalidpensionen till ålderspension när du fyller 65 år.

Vad betyder rehabiliteringsstöd?

Rehabiliteringsstödet är en tidsbunden invalidpension. Rehabiliteringsstöd kan beviljas om arbetsförmågan har varit nedsatt i minst ett år, men kan återfås med hjälp av vård eller rehabilitering.