Kan jag avbryta min invalidpension om jag vill pröva att arbeta igen?

Om du får full invalidpension får du tjäna upp till 40 procent av dina tidigare inkomster. Är du på delinvalidpension är gränsen 60 procent av tidigare inkomster. Om dessa belopp är under 737,45 euro, får inkomsten stiga till max 737,45 euro per månad (år 2018). Du hittar dina personliga inkomstgränser på ditt pensionsbeslut.

Om du återvänder till arbete och dina inkomstgränser överskrids kan din pension avbrytas för minst tre månader och för högst två år. Om du slutar arbeta inom två år från att pensionen avbrutits fortsätter din invalidpension.

Om du återvänder till arbete permanent upphör din pension.

Arbete vid sidan av rehabiliteringsstöd eller invalidpension ger rätt till pension. Du tjänar då in 1,5 procent av din lön i pension. Den nya pensionen börjar utbetalas då din invalidpension ändras till ålderspension.

Läs alla frågor om: