Kan jag få pension om jag blir sjuk?

Du kan ansöka om invalidpension eller rehabiliteringsstöd om du på grund av en långvarig eller varaktig sjukdom inte längre kan utföra ditt eget arbete eller något annat arbete.

Om du trots din sjukdom kan arbeta på deltid, kan du ansöka om delinvalidpension.

Om du har blivit sjuk ansök först om sjukdagpenning från FPA. När sjukdagspenning betalats åt dig i 150 dagar, skickar FPA dig instruktioner om hur du ansöker om invalidpension eller rehabilitering. Bifogat kommer du även att få en ansökningsblankett. Fyll i blanketten och skicka den till oss tillsammans med dina B-läkarutlåtanden.

Invalidpension börjar vanligen betalas från början av den kalendermånad som följer efter att betalningen av sjukdagpenningen slutade. 

Läs alla frågor om: