Kommer min pension att hållas lika stor trots att den ändras från rehabiliteringsstöd till invalidpension?

Pensionsbeloppet ändras inte om rehabiliteringsstödet, dvs. den tidsbundna invalidpensionen, ändras till en invalidpension som beviljats tillsvidare.

Läs alla frågor om: